:
, ?
20% !
!
2019 .
10% !

Yamaha Bravo 250 Yamaha Viking 540.
.
.
  • -20C
       30 1000   
       1 1500   
       30 1500   
       1 2500   
       30 1000   
       1 1500   
       30 1500   
       1 2500   
, 1 .
, 1 .
, 9.00 21.00
- (+4 ).
   
, , , 152 .